ипотечен кредит Варна, 9002
ДКС
бул. "Княз Борис I" 115, 9002
  ипотечни кредити София, 1000


запитване за кредит ОТГОВОР ВЕДНАГА
при позвъняване

Запитване за КРЕДИТ

Име
Телефон
Е-мейл
Вид кредит
Искана сума
Допълнителна информация

Рефинансиране

рефинансиране на кредит

Рефинансиране


РЕФИНАСИРАНЕ на Потребителски Кредити

Цел на Рефинансирането: Обединение на всички Ваши банкови и небанкови заеми в един кредит с една по-малка месечна вноска.

Рефинансирането на Вашите кредити е и възможност за намаляване на лихвения процент, промяна в срока на изплащане и увеличаване размера на изтеглената сума.

За да Рефинансирате е необходимо :

Да нямате просрочия по активните си кредити
Да имате Доходи от:

Безсрочен Трудов Договор над 6 месеца
Граждански договор ( с Годишна Данъчна Декларация)
Печалба от фирмена дейност

Да имате редовно декларирани осигуровки

Размер на кредита: от 2000 лева до 80000 лева без поръчител за лица с висок осигурителен доход със следната максимална месечна вноска:

Сума на кредита Срок на кредита
в години
Месечна вноска
приблизително в лева
30003100
40004105
50005110
60006117
70007124
1000010129
1100010139
1200010152
1300010165
1400010177
1500010210
2000010255
2500010320
3000010380
3500010443
4000010506
4500010570
5000010634
6000010760
7000010887
80000101015


Срок на кредита: максимален до 10 години

РЕФИНАСИРАНЕ на Ипотечен Кредит

Цел на Рефинансирането: Намаляване на лихвения процент и сумата на месечната вноска.

Рефинансирането на Вашия Ипотечен кредит е възможност за намаляване на лихвения процент, промяна в срока на изплащане и увеличаване размера на изтеглената сума.

За да Рефинансирате е необходимо :

Да нямате просрочия по активните си кредити
Да имате Доходи от:

- Безсрочен Трудов Договор над 6 месеца
- Граждански договор ( с Годишна Данъчна Декларация)
- Печалба от фирмена дейност

Да имате редовно декларирани осигуровки

Размер на кредита: без ограничение - в зависимост от Вашите доходи или печалби.

Срок на кредита: максимален до 35 години

РЕФИНАСИРАНЕ на Фирмен Кредит

Цел на Рефинансирането: Намаляване на лихвения процент и сумата на месечната вноска.

Рефинансирането на Вашия Фирмен кредит е възможност за намаляване на лихвения процент, промяна в срока на изплащане и увеличаване размера на изтеглената сума.

За да Рефинансирате е необходимо :

- Да нямате просрочия по активните си кредити
- Да имате Печалба от фирмена дейност
- Да имате редовно декларирани осигуровки

Размер на кредита: без ограничение - в зависимост от Вашите печалби.

Срок на кредита:

За Инвестиционен кредит до 20 години
За Оборотни средства до 5 години