ипотечен кредит Варна, 9002
ДКС
бул. "Княз Борис I" 115, 9002
  ипотечни кредити София, 1000


запитване за кредит ОТГОВОР ВЕДНАГА
при позвъняване

Запитване за КРЕДИТ

Име
Телефон
Е-мейл
Вид кредит
Искана сума
Допълнителна информация

Бизнес кредити

фирмени кредити

Бизнес кредити

Инвестиционен кредит
Кредитите с инвестиционни цели включват покупка, ремонт или строеж на бизнес помещения или покупка на бизнес оборудване.

Срок: до 20 години
Размер: без ограничения
Гратисен период: до 18 месеца
Процент на финансиране: до 100%

Кредит за Стартиращ Бизнес
Дългосрочен Бизнес кредит до 10 години за стартиращо предприятие.
Размер: до 50000 лв
Срок: до 10 години
Обезпечение на жилищен имот в град

Кредит за оборотни средства
Ние предлагаме кредити за покриване на недостига от оборотни средства, както при осъществяване на конкретна сделка, така и за покриване на разходи, свързани с основната дейност на малкия бизнес.
Схемите на усвояване и погасяване на оборотните кредити са гъвкави и съобразени с нуждите и възможностите на нашите клиенти.
Ние даваме възможност на нашите клиенти да изберат конкретна погасителна схема, позволяваща изплащане на кредита на равни месечни вноски или сезонен погасителен план.
Срок: до 10 години
Размер: без ограничения
Гратисен период: до 6 месеца

Овърдрафт
Банката отпуска овърдрафти до определен лимит, който се погасява автоматично с всяко постъпление по сметката.
Размер: до 10 млн. евро или еквивалент в лева

Кредитна линия
В зависимост от конкретните нужди се отпускат револвиращи кредити, при които се извършва периодично погасяване на цялото или част от задължението или се предоставя възможност за ново усвояване, без да е погасено предходното задължение.
Срок: до 10 години с ежегодно преразглеждане
Размер: без ограничния
Лихви: БЛП на ЕББ за лева или евро + надбавка