ипотечен кредит Варна, ДКС
ул."Княз Борис 1-ви, офис 208
GSM:0890-224-832, 0888-609-035
  ипотечни кредити София, ж.к. Люлин 3
бл.311, вх.Д, офис 1
GSM:0885-492-740, 0878-358-960
запитване за кредит ОТГОВОР ВЕДНАГА
при позвъняване

Запитване за КРЕДИТ

Име
Телефон
Е-мейл
Вид кредит
Искана сума
Допълнителна информация

Земеделски кредити

земеделски кредит

Земеделски кредити

Земеделски кредит за оборотни средства и/или инвестиции
Сума - без ограничиние Кредитополучатели -земеделски стопани или търговски предприятия, занимаващи се с:
  • производство на земеделска продукция
  • селскостопански дейности или услуги

Цел на кредита
  • за оборотни средства
  • за инвестиции

Пазарен опит опит в областта на земеделието - минимум 1 стопанска годинa
Срок на кредита
  • до 15 години за инвестиционни кредити
  • до 3 години за оборотни средства
Погасяване - на равни месечни вноски или гъвкав график, съобразен със сезонния характер на дейността

Гратисен период - до 9 месеца

Земеделски кредит срещу субсидии
Обезпечение – залог на субсидиите
Погасяване – гъвкав погасителен план, съобразен със сезонния характер на дейността
Гратисен Период – до 9 месеца
Сума – без ограничение

За закупуване на земеделска земя
Срок на кредита-до 10 години
Погасяване – гъвкав погасителен план, съобразен със сезонния характер на дейността
Гратисен Период – до 9 месеца